Dnes o půl jedenácté  (Today at Half Past Ten)
R: Jiří Slavíček V: Československý státní film, 1949 Sk: Kabelík Vladimír VV: Rudolf Fencl N: Miloslav DrtílekLubomír Možný S: Miloslav DrtílekLubomír MožnýJiří SequensRoman HlaváčJiří Slavíček K: Karel Degl Hu: Julius Kalaš; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jan Pacák Ma: Oldřich Mach St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek H: Vladimír Šmeral (detektiv Šimák), Josef Beyvl (vrchní inspektor Zouplna), Karel Pavlík (stavitel Arnošt Koudelák), Marie Kautská (Alena, Koudelákova dcera), František Holar (Bartl, Alenin přítel), Josef Maršálek (asistent František Beránek), Oldřich Vykypěl (polír M.Klimeš), Běla Jurdová (Klimešova žena), František Klika (obchodník Josef Matuška), Viktor Očásek (hostinský), Irena Bernátová (úřednice na stavebním referátě), Jiřina Bílá (Koudelákova sekretářka), Emil Kavan (stavební referent Kovanda), Miloš Hájek (ředitel Malomostecké cementárny), Jindra Hermanová (zákaznice u Matušky), Jan S. Kolár (továrník), Josef Hořánek (pacient), Viktor Nejedlý (vrátný Paroubek), Miroslav Svoboda (muž v nepromokavém plášti), Jan W. Speerger (řidič Karel), Josef Balda (domovník Lavička), Deyl Rudolf ml. (tajný policista Skopal), Zlatomír Vacek (dělník), Vojta Plachý-Tůma (MUDr.K.Motal, majitel sanatoria), Ladislav Sedláček (pacient), Pavel Spálený (pacient), Felix Prédl (pacient), Jaroslav Orlický (lékař), Marie Waltrová (Matušková žena), Zdeněk Šavrda (telefonní montér), Miroslav Abrahám (strážník), Otto TutterAdolf MinskýZdeňka BalounováAnna KubalováEva Karelová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 25.11.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Krátce po skončení druhé světové války. Celá republika usiluje o obnovu hospodářského života, někde to však pořádně skřípe. Na příklad na stavbě firmy Koudelák není zdaleka všechno v pořádku. Asistent Beránek upozorňuje majitele stavební firmy, že budova, která se staví, není dostatečně zajištěna. O nepořádcích na stavbě hovoří i s Koudelákovou dcerou Alenou, s níž se sejde na taneční zábavě, aby oslavil své narozeniny. Alena však nechce o ničem slyšet. Druhý den je Beránek v bezvědomí nalezen ve světlíku domu, kde bydlí Alena a také polír Klimeš, s nímž se kvůli stavbě Beránek rovněž dostal do rozporu. Beránek po převozu do nemocnice zemře. Jeho vraždu vyšetřují kriminalisté Zouplna a Šimák, který je specialistou na černý trh. V podezření je několik osob: polír Klimeš, šmelinářský obchodník Matuška, Alena a její milý Bártl. Šimák však odhalí jiného pachatele. Večer pozve všechny zúčastněné na stavbu a tam usvědčí pravého vraha - stavitele Koudeláka.
   Shortly after the end of the Second World War. The whole country is striving to recover its economic life, but in some places there really seems to be a hitch. For example, on the construction site of the Koudelák company, nothing is quite as it should be. The assistant Beránek is warning the owner of the construction company that the building they are working on is not safe enough. He discusses the irregularities at the construction site with Koudelák's daughter Alena, whom he takes to a dancing party to celebrate his birthday. But Alena doesn't want to hear about it. The next day, Beránek is found lying unconscious in the light shaft of the house in which Alena lives, as does the foreman Klimeš with whom Beránek had a fight over the work. Beránek dies on the way to the hospital. His murder is being investigated by criminologists Zouplna and Šimák, who is a specialist in the black market. Several people are suspected of murder: foreman Klimeš, black marketer Matuška, Alena, and her beloved Bártl. But Šimák discovers a different murderer. He invites everyone involved to the construction site that evening and there reveals the real killer - the building contractor Koudelák.