Divotvorný klobouk  (Wonder-working Hat,The)
R: Alfréd Radok V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: Jiří Bečka N: divadelní hra Divotvorný klobouk S: Alfréd Radok AR: Miroslav Svoboda K: Josef Střecha DK: Jiří Šafář AK: Jaromír Holpuch Hu: Jiří Sternwald; archivní – Jiří Sternwald: píseň Slyšte, slyšte tuhle píseň, Jiří Sternwald: píseň Flašinetář, píseň Kolo, kolo mlýnský, Jiří Sternwald: píseň Vandrovnická, Jiří Sternwald: píseň Kramářská píseň (Přenáramnou novinu všichni uslyšíte), píseň Tys bratr náš (parafráze), Jiří Sternwald: píseň Šepity šept, Jiří Sternwald: píseň Píšťalička, Jiří Sternwald: píseň Až my spolu, má panenko, Jiří Sternwald: píseň Kdo jinému jámu kopá Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: Milivoj UzelacKarel Vlach T: Jiří SternwaldKarel Havlíček Borovský Zp: Zdeněk DítěSvatopluk Bezděkasborsbor dětskýJosef KemrSoňa ČervenáVaňková Anna [dab]Rudolf PellarAlena Kreuzmannová Arch: Svoboda Josef (architekt)Jaroslav Krška Výtv: Květoslav Bubeník Kost: Erna VeseláJ.M. Gottlieb Ma: Karel MarekJaroslav Čermák St: Jiřina Lukešová Zv: František Fabián H: Saša Rašilov (kupec Koliáš), Josef Kemr (malíř Antonín Strnad), Zdeněk Dítě (student Tomáš Křepelka), Alena Kreuzmannová (Bětuška, Koliášova neteř), Theodor Pištěk (hostinský Barnabáš), Rudolf Pellar (písničkář Pohořalský), Jiří Novotný (učedník František), František Kovářík (vysloužilec Václav, krámský pomocn), Jaromír Pleskot (sklepník Zvonek), Jarmila Bechyňová (šenkýřka), František Šlégr (špicl Knopp), Otto Rubík (handlíř, zvaný Černokudrnáč), Vladimír Řepa (notář), Terezie Brzková (stařenka), Václav Trégl (hospodský), Eman Fiala (muzikant), Soňa Červená (zpěvačka), Svatopluk Bezděka (flašinetář), Miroslav Svoboda (kočébr Cikánek), Jiří Suk (holič), Stanislav Remunda (student), Josef Najman (trumpetista), Josef Hlinomaz (muzikant Příhoda), Jiřina Bílá (vesnické děvče), Anna Kadeřábková (vesnické děvče), František Holar (handlíř), Václav Švec (dědic), František Černý (purkmistr), Jiří Němeček (student), Karel Hovorka (student), František Miroslav Doubrava (krejčík), Oldřich Dědek (komediant), Věra Koktová (mladá žena), Filipovský František [dab] (hlas soudce), Milan Mach (student), Miloš Patočka (trhovec), Vladimír Bejval (žáček), Otto Budín (dráteník), Bohumil Aisman (handlíř), Anna Vaňková (manželka Pohořalského, zpěvačka), Eva Trunečková (teta Filoména, dědička), Eva Foustková (žena), Věra Váchová (Jitka), Josefa Pechlátová (babka s nůší), Jiřina Součková (manželka krejčího), Marie Rýdlová (manželka kováře), Luděk Mattausch (muzikant) Chor: Bedřich Füsseger Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 03.07.1953 © Národní filmový archiv 
 
   Dva studenti, malíř Antonín Strnad a muzikant Tomáš Křepelka, jsou pro svůj výsměch purkmistrovi vykázáni z Prahy. Těšili se na dědictví, ale Tomáš dostal od notáře pouze starý třírohý klobouk, který podle zemřelého příbuzného přináší prospěch, když ho má člověk na hlavě při práci. Oba mladíci se vydají do městečka k Tomášovu vzdálenému příbuznému kupci Koliášovi. Netuší, že právě on, vyhlášený lakomec, se stal hlavním dědicem. Koliáš byl závětí také ustanoven správcem sirotčího důchodu své neteře Bětušky, ale jí dědictví zapře a naopak se snaží dívku proti její vůli poslat do kláštera. Tomáš se přesvědčí o "kouzelné moci" zděděné pokrývky hlavy. Měl ji na hlavě, když pomáhal při žních i když štípal dříví hostinskému Barnabášovi, a pokaždé dostal stravu i nocleh zdarma. Tomáš se zamiloval do hezké Bětušky. Strnada napadne, jak by mohli vytrestat hloupého Koliáše. Namluví mu, že umírající Španěl prodává svůj vzácný klobouk, po jehož nasazení se nemusí platit účty. Koliáš návnadu spolkne a stane se zdrojem veselí všech svých spoluobčanů. Oba studenti spolu s Bětuškou mezitím odjedou do Prahy.
   Two students, painter Antonín Strnad and musician Tomáš Křepelka, are banned from Prague because they made fun of the burgomaster. They were looking forward to an inheritance, but Tomáš only received an old tricorn hat from the notary, which, according to the deceased relative, brings success when one wears it while working. The two young men take a journey to a far away little town where a distant relative of Tomáš's, shopkeeper Koliáš, lives. They don't suspect that it was indeed him, a well-known miser and penny pincher, who became the main inheritor. Koliáš was also appointed a custodian of the trust money for his niece Bětuška, but he denies her inheritance and even tries to send the girl into a nunnery against her will. Tomáš is convinced about the "magic power" of the inherited head cover. He had it on his head when he was helping at harvesting and when he was cutting wood for Barnabáš, the pub owner, and each time he got food and lodging for free for the night. Tomáš fell in love with the beautiful Bětuška. Strnad got an idea how they could punish the dull Koliáš. He persuades him that there is a certain Spanish man who is dying and selling his magic hat which, when you put it on your head, means you don't have to pay any bills. Koliáš swallows the bait and becomes the so