Bylo to v máji  (It Happened in May)
R: Martin FričVáclav Berdych V: Československý státní film, 1950 Sk: Kabelík Vladimír VV: Ladislav TeršGustav Rohan N: Josef NeubergFrantišek Vlček S: Josef NeubergFrantišek Vlček K: Rudolf Milič Hu: Eman FialaJiří Fiala; archivní – píseň S námi jde mír, píseň Švec visí u Lysý, píseň Známe, to všechno známe, píseň Když jsem já byl živnostníkem (parodie na Když jsem já ty koně..) Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sborOta Motyčka Arch: Karel Škvor Kost: Marie Rubášová Ma: Josef Mann St: Jan Kohout Zv: Miloslav Hůrka H: Jaroslav Marvan (topenář Jan Šebesta), Ella Nollová (Růžena, Šebestova žena), Jana Dítětová (prodavačka Lída, dcera Šebestových), Miloš Vavruška (úderník Josef Brejcha), Ota Motyčka (obuvník Václav Hrabě), Milada Smolíková (Eliška, Hrabětova žena), Milan Balašov (učeň Jirka, syn Šebestových), Milada Kemlinková (Věrka, dcera Šebestových), Bohuš Hradil (inženýr Votruba), Theodor Pištěk (mistr z Elektry Burger), Mirko Čech (Šimek, Brejchův přítel ze Spoj.str), Antonín Holzinger (svářeč Doubek z Technotopu), Eman Fiala (dělník Koula ze Spojených strojíre), Rudolf Lampa (ředitel Skála), Karel Houska (frézař-úderník Štorkán), Josef Chvalina (svářeč Franta Kadlec), Fanda Mrázek (prodavač Jindřich Baďura), Ladislav Kulhánek (vedoucí prodejny Válek), Zdenka Procházková (prodavačka Marie Nováková), Anna Kadeřábková (prodavačka Jana Libichová), Radim Nikodém (učeň, zvaný Bonbon), Jindra Hermanová (zákaznice v obchodě), Alois Dvorský (starý muž v průvodu), Vladimír Klemens (klempíř), František Miroslav Doubrava (dělník Soukup), Ferdinand Jarkovský (vrátný Technotopu), Dagmar Hyková (dcera Hrabětových), Hynek Němec (dělník Jedlička), Jaroslav Heyduk (prodavač Gustav Režný), Josef Najman (dělník Novotný), Vladimír DvorskýStanislav LužickýK. Friml Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 01.06.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Dělník Šebesta se v prvomájovém průvodu s ostatními neraduje, tlačí ho totiž boty. Dobrou náladu mu nepřinese ani následující pracovní den. Na celozávodní schůzi se dostane do konfliktu s mladým úderníkem Brejchou ze Spojených strojíren. Ten žádá zvýšení výroby topných těles, aby bylo možno dokončit před termínem novou halu. Na jeho zapálenou řeč o zlepšovatelském úsilí reagují dělníci s nedůvěrou a s trochou posměchu ho vyzvou, aby v jejich závodě dokázal svá slova činem. Brejcha souhlasí. Jeho návrhy se brzy osvědčí a dělníci ho přijmou mezi sebe. Jen Šebestovi se mladý muž stále nezamlouvá. Jeho antipatie ještě vzroste, když se dozví, že si Brejchu chce vzít jeho dcera Lída. Továrna překračuje plán, jen v Šebestově úseku práce zaostává. Sám Brejcha přizná, že se tam nedá nic zlepšit. Toto tvrzení Šebestu vyprovokuje k vlastnímu pokusu o zvýšení výroby. O rok později pochoduje Šebesta se svým zetěm Brejchou v prvomájovém průvodu pod praporem úderníků a zlepšovatelů.
   Workman Šebesta is not enjoying the May Day parade with the others because his shoes are pinching him. The following working day doesn't find him in a better mood either. At the all-factory meeting, he gets into conflict with the young shock-worker Brejcha from the United Machine Works. Brejcha is demanding increased production of radiators, in order to finish the new assembly shop before schedule. His passionate words are met with the disbelief of the workers, and they challenge him mockingly to put his words into action in their factory. Brejcha agrees. His claims are soon proven and the workers accept him as one of themselves. Only Šebesta still doesn't like the young man. His dislike grows even stronger when he learns that his daughter Lída wants to marry Brejcha. The factory overfulfills the plan, only Šebesta's unit is behind. Brejcha himself admits that nothing can be improved there. This statement provokes Šebesta to attempt his own way of increasing the production. One year later, Šebesta is marching with his son-in-law Brejcha in the May Day parade under the banner of shock-workers and improvers.