Bloudění /Vstup zakázán/  (Wandering /No Entrance/)
R: Milan Vošmik V: 1959 Sk: Novotný - Kubala VV: Miloslav Procházka N: Rudolf Kalčík S: Rudolf KalčíkJaroslav Klíma TS: Milan Vošmik K: Ján CifraJosef Novotný Hu: Svatopluk Havelka; archivní – píseň Zdálo se mi, má panenko, píseň Kdyby byl Bavorov, píseň Červený šátečku, kolem se toč Arch: Miroslav Hrachovec Ma: František Novotný St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Op: Hönig mjr.Soušek kpt.Ctibor mjr. H: Vladimír Hrubý (nadporučík Pohr.stráže Václav Štěp), Jiřina Švorcová (Jiřina, Štěpánkova žena), Míša Staninec (Péťa, syn Štěpánkových), Ota Sklenčka (kapitán Pohraniční stráže Zdeněk K), Otto Lackovič (Slovák Varga), Světla Amortová (sousedka Součková), Hermína Vojtová (sousedka Endlová), František Miška (důstojník Pohraniční stráže), Adolf Filip (lesník) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Rok 1955. V šumavské vesnici blízko hranic žije nadporučík Pohraniční stráže Štěpánek se svojí mladou ženou a malým synkem Péťou. Jiřina Štěpánková se s okolím nesžila, vadí jí časté manželovy mimořádné služby, které narušují jejich soukromí. Je rozhodnuta vrátit se s dítětem do vnitrozemí. Nadporučík je z nářků své ženy nešťastný, ale nemíní práci, kterou má rád, opustit. Péťa otce miluje a velmi obdivuje. Jedné neděle, kdy je Štěpánek opět odvolán do služby, začne Jiřina balit. Když se Péťa dozví, že s nimi táta nepojede, odejde nenápadně z domu a vydá se do pohraničního pásma. Ve vsi je právě taneční zábava, přesto všichni jdou ochotně do služby, protože vědí, že je potřeba Péťu najít. Chlapec se zatím toulá bezstarostně lesem, ale pomalu se stmívá a je velmi chladno. Jiřina teprve nyní vidí, co znamená mimořádná služba a může ocenit solidaritu svých sousedů. Chlapec je nakonec nalezen a šťastná Jiřina, která si uvědomila své sobectví, se rozhodne být svému muži oporou.
   Year 1955. The border guard Lieutenant Štěpánek lives with his young wife and small son Péťa in a Šumava Mountains village near the border. Jiřina Štěpánková has not come to terms with her environment, first of all she does not like her husband's extra shifts, which disrupt their private life. She is determined to return with her son back to inland. The lieutenant is unhappy because of his wife's sorrows, but he is not going to leave the job he likes. Péťa loves and admires his father. One Sunday, when Štěpánek is again on duty, Jiřina begins to pack. When Péťa learns that father is not going with them, he leaves the house unnoticed and goes towards the border area. In the village a dancing ball is in full swing, but everyone willingly goes to duty. They know it is necessary to find the small boy. Péťa carelessly wanders through the forest, but slowly it is getting dark and very cold. Jiřina only now understands what an extra shift means and appreciates the solidarity of her neighbours. The boy is finally found asleep. Overwhelmed by joy, Jiřina sees how selfish she was, and decides to support fully her hard working husband.