Akce B  (Operation B)
R: Josef Mach V: Československý státní film, 1951 VV: Otakar SedláčekLadislav Kalaš N: Eduard Fiker S: Eduard FikerMartin FričOtakar Kirchner TS: Josef Mach AR: Vlastimil FialaZdeněk Martínek K: Julius Vegricht AK: Rudolf JoklJan Novák Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Ej, zalužické polo s ružami okolo, píseň Ponáhlaj se, šuhaj Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: sborMartin Ťapáksbor dívčí Arch: Miroslav Pelc Kost: František KrýslSlávka Tišnovská Ma: Václav KrolopJitka Pazderová St: Antonín Zelenka Zv: Josef Vlček H: Josef Bek (kapitán Synek), Deyl Rudolf ml. (poručík Málek), Bohumil Smutný (poručík Rychta), Mirko Čech (osvětový nadporučík SNB), Miloš Vavruška (desátník Tonda), Karel Richter (svobodník Venca), Jiří Sovák (vojín Jula), Martin Ťapák (vojín Ondra Pavlovič), Antonín Šůra (vojín Láďa), Mikuláš Huba (major SNB), Oldřich Lukeš (praporčík SNB Suk), Antonie Hegerlíková (venkovanka Mária), Miloslav Holub (banderovec Burlak), Jaroslav Mareš (banderovec Juzek Kuczerjavý), Josef Chvalina (banderovec Fenda), František Holar (banderovec Gočeň), Vlasta Chramostová (Ofelie, Burlakova milenka), Dana Medřická (agentka Polana, Juditta Werner al.), Otylie Beníšková (hospodyně na faře), Otakar Brousek (dělník), Josef Hořánek (kněz), Karel Houska (farář Pavel Hučko), Bohuš Hradil (vyšetřující důstojník), Marie Rýdlová (abatyše), Ondrej Jariabek (krčmář), Emil Kavan (strážmistr Kilián), Jiří Kostka (agent Žilinský), Vladimír Kostovič (příslušník SNB), Hynek Němec (dělník), Adolf Král (slovenský dělník), Alois Krmela (důstojník SNB), Jozef Kroner (švec), Stanislav Langer (monsignore), J.O. Martin (slovenský vesničan), Radovan Lukavský (tajný), Jiří Němeček (spojka SNB), Miroslav Svoboda (diverzant), Jozef Šikuta (farář), Jaroslav Prokop (člen Národně socialistické strany), Martin Raus (člen Národně socialistické strany), Jiří Rulík (příslušník policie), Věra Váchová (sekretářka), Richard Záhorský (kněz), Gejza SedlákFrantišek SukKarel ViesnerJosef LípaSlávka TišnovskáStanislav ČernýB. KozákováJ. Hrazdíra Spol: Ministerstvo nár.bezpečnosti ČSRMinisterstvo národní obrany ČSR Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 22.02.1952 © Národní filmový archiv 
 
   Dva roky po skončení druhé světové války se zbytky oddílů Ukrajinské povstalecké armády zvaných banderovci podle bývalého velitele Stepana Bandery, snaží dostat z Polska přes Slovensko na západ do Německa. Protože i na území Československa podnikají diverzní akce, jsou k jejich likvidaci nasazeny oddíly armády a Sboru národní bezpečnosti. Jejich příslušníci jsou varováni před možným setkáním se špiony a spolupracovníky banderovců. Vyšetřovatelé SNB mezitím zatýkají příslušníky katolického kléru, kteří obstarávají diverzantům zbraně a falešné doklady. Vojáci operují v oblasti Malé Fatry, ale potvrdí se, že v jejich blízkosti musí být někdo, kdo banderovce informuje o plánovaných pohybech. Zrádcem je poručík Rychta, který je nakonec usvědčen. V malé krčmě se zalíbí vojínu Ondrovi dívka Anička, v níž je později také poznána spolupracovnice banderovců. Propukají přestřelky, někteří banderovci jsou zatčeni, na obou stranách jsou ztráty na životech. V listopadu roku 1947 se po zajetí zbývající skupiny banderovců podaří znovu obnovit na Slovensku klid a mír.
   Two years after the end of the Second World War, the remnants of Ukrainian Insurgence Army, called the Bandera's after their former commander Stepan Bandera, are trying to get from Poland through Slovakia to Germany in the West. They resort to sabotages also on Czechoslovak territory, and therefore army and police units are deployed to capture them. Soldiers and policemen are warned about the danger of encountering spies and collaborators of the Bandera's. In the meantime police investigators are arresting catholic clergy for supplying the saboteurs with weapons and false documents. Soldiers are operating in the area of Small Fatra, and it seems there must be someone amongst them who provides the Bandera's with information about planned movements of the army. The traitor turns out to be Lieutenant Rychta, and eventually they have enough evidence of his guilt to convict him. In a small wine cellar private Ondra is attracted to a girl called Anička, who is later also discovered to have links with the Bandera's. Shoot-outs break out, some of the Bandera's are arrested, lives are lost on both sides. In November 1947, after arresting remnants of the Bandera's, it is possible to restore law and order in Slovakia again.