Za tichých nocí  (During Quiet Nights)
R: Gina Hašler V: Lucernafilm, 1940 VV: Oldřich Papež N: básně Písně Závišovy; Miloš Havel S: Vítězslav Nezval AR: Antonín KubovýJosef Zezulka K: Ferdinand Pečenka Hu: Miloš SmatekRudolf FrimlKarel HašlerJiří Traxler; archivní – Petr Iljič Čajkovskij: převzatá Píseň beze slov, Wolfgang Amadeus Mozart: převzatá Symfonie D dur - Pražská (3. věta), Rudolf Friml: píseň Já pro vás, paní má, E.F. Burian: píseň Magnetová hora, Karel Hašler: píseň Po starých zámeckých schodech, Rudolf Friml: píseň Za tichých nocí T: Jan ČervenkaVítězslav NezvalKarel Hašler Zp: R.A. DvorskýHöger Karel [dab]Schránil Raoul [dab]Lilli HodáčováKarel HašlerSetleřiAllanovy sestry Arch: Ferdinand FialaJiří Dušek St: Jan Kohout Zv: František Šindelář Op: Adolf Wenig H: Karel Höger (skladatel Záviš Herold pozd.Ben Co), Lída Baarová (Jana Radimská), Světla Svozilová (Rosa Trunečková, Janina teta), Marie Blažková (Anna Trunečková, Janina teta), Antonie Nedošinská (Bilianová, Závišova bytná), Deyl Rudolf st. (dvorní rada Rajský), Růžena Šlemrová (Rajského žena), Raoul Schránil (Petr, syn Rajských), František Kreuzmann (baron Jindřich Čermák), Lilli Hodáčová (zpěvačka Marianna), Karel Hašler (písničkář Karel Hašler), Karel Veverka (básník Bohdan Kaminský), Hermína Vojtová (kartářka), Vladimír Řepa (farář), František V. Kučera (přednosta úřadu), Josef Hořánek (lékař), Miroslav Doležal (přítel Petra Rajského), Bohumil Langer (host na zahradní slavnosti), Václav Pata (číšník ve Zlaté studni), Ferdinand Kohout (listonoš), Karel Postranecký (portýr v americkém hotelu), Zora Lašková (Janina přítelkyně Anežka), R.A. Dvorský (dirigent), Orchestr R.A.DvorskéhoAllanovy sestrySetleři Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 17.01.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Do Prahy přijíždí ke dvěma staropanenským tetám krásná neteř Jana. Přáním obou žen je dobře ji provdat. Uchází se o ni syn dvorního rady Petr. Jana se však seznámila s mladým úředníkem Závišem a oba k sobě zahořeli láskou. Ale Záviš je chudý a ženit se zatím nemůže. Utají Janě, že skládá písně. Shodou okolností je Petr jeho přítelem a oba muži si vyprávějí o dívkách, které milují, a netuší přitom, že jde v obou případech o Janu. Petr chce okouzlit svou dívku písní. Protože sám skládat neumí, koupí od Záviše jednu skladbu a vydává ji za svou. Když při jedné schůzce cituje Jana slova této písně, pozná Záviš, že Petrovou dívkou je jeho milovaná Jana. Domnívá se, že Jana miluje Petra, a krátce a chladně se s nic netušící dívkou rozloučí. Když chce na něm Petr další píseň, prodá mu ji za lístek do Ameriky a odjíždí. Opuštěná Jana po čase svolí ke sňatku s Petrem. Po dvaceti letech přijíždí do Prahy slavný jazzový dirigent Collman, v němž Jana s Petrem poznávají Záviše. Bývalí milenci si vysvětlí nedorozumění, ale na nápravu je již pozdě. Záviš nechce Janinu dcerku připravit o matku a vrací se zpět do Ameriky.
   Two spinster aunts in Prague are visited by their beautiful niece Jana. The wish of both women is that she marries well. Petr, the son of the court consul, would like to win her. But Jana has met with a young clerk named Záviš. Both have been inflamed by love. Záviš, however, is poor and is unable to marry for the moment. He keeps secret from Jana that he composes songs. Petr is his friend and they both tell each other about the girl with whom they are in love without suspecting that they are both speaking about Jana. Petr wants to enchant his girl with a song but he does not know how to compose one himself. He purchases one of Záviš's songs and passes it off as his own. When Jana cites the song's lyrics, Záviš imagines that Jana is returning Petr's feelings for her. He parts with her with barely a word. When Petr would like another song of his, he sells it to him for a ticket to America, and he leaves. After a time the abandoned Jana consents to marry Petr. Twenty years later the famous jazz conductor Collman comes to Prague. Jana and Petr recognise him as Záviš. The former lovers clear up their misunderstanding but it is now too late. For the sake of Jana's daughter Záviš does not want to break up her family, and he returns to America.