Ulička v ráji (Dobrodinec chudých psů)  (A Little Street in Paradise)
R: Martin Frič V: Moldavia, 1936 VV: Kabelík Vladimír (výroba) N: Hugo HaasOtakar Vávra S: Hugo HaasOtakar Vávra AR: Václav Dražil K: Otto Heller Hu: E.F. Burian; archivní – E.F. Burian: píseň Pane ras, prosím vás (parodie na Pejsku náš, co děláš) T: Hugo Haas Zp: Hugo HaasVladimír Jedlička Arch: Bohumil HešAndré Andrejev St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Hugo Haas (pohodný Tobiáš), Vladimír Jedlička (sirotek Petr), Zdeněk Štěpánek (komediant Gustav), Světla Svozilová (Soňa, Gustavova žena), Hana Vítová (Anička ze střelnice), Jiří Dohnal (nezaměstnaný malíř Emil Růžička), Bedřich Vrbský (nakladatel František Brož), Zita Kabátová (Luisa, Brožova žena), Theodor Pištěk (hostinský), Stanislav Neumann (komediant Mr.Salkovič), Marta Májová (správkyně sirotčince), Karla Oličová (sestra v nemocnici), Jaroslav Marvan (magistrátní úředník), Jaroslav Průcha (nový pohodný), Čeněk Šlégl (záletník u střelnice), Václav Trégl (majitel střelnice), Milka Balek-Brodská (návštěvnice poutě), František Černý (návštěvník poutě), Mimi Erbenová (vrchní sestra v sirotčinci), Marie Vildová (sestra v sirotčinci), Emanuel Hříbal (metař), Václav Menger (železničář), Vladimír Štros (řidič paní Brožové), Bohuš Záhorský (lampář), Jan Richter (host ve výčepu), Jindřich Fiala (host ve výčepu v klobouku), Josef Sládek (host ve výčepu), Zurynek (host ve výčepu), Karel Hašler (ředitel nakladatelství), Ladislav Hemmer (sekretář nakladatele Brože), Jan Černý (sluha u Brožů), Alois Dvorský (vetešník), Anči Pírková (domovnice), Jindřich Adolf (strážník), Josef Kotalík (magistrátní revizor), Vladimír Smíchovský (polír na stavbě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 25.09.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Sirotek Petr žije se psem Punťou u tety. Jeho strýc Gustav se chce Petra zbavit a dá ho do sirotčince. Petr odtud uteče a hledá svého Punťu. Najde ho u pohodného Tobiáše, ten ho však nechce Petrovi vrátit. Teprve když vidí, jak se mají chlapec se psem rádi, nechá je oba u sebe. Petr se spřátelí s dětmi z ulice. Anička, jeho kamarádka od střelnice, se seznámí s chudým nezaměstnaným malířem Emilem, který chce získat práci u nakladatele Brože. Do rasovny přijíždí bohatá dáma pro svého zaběhlého psa. Dámě, která marně touží po vlastním dítěti, se šikovný Petr zalíbí. O vánocích pošle chlapci krásné dárky a pozve ho k sobě domů. Její muž, nakladatel Brož, požádá Tobiáše, aby u nich Petra nechal, ale Tobiáš nesouhlasí. Je však propuštěn z práce, protože již není schopen chytat psy a často jim pomáhá k útěku. Po rvačce s Gustavem, který obral Petra o peníze, je Tobiáš zatčen. Zásluhou Emila, Petra a Brože je Tobiáš propuštěn z vězení. Brož nabídne Emilovi práci ve svém nakladatelství. Tobiáš si uvědomuje, že se nemůže sám dál o Petra starat a odvede ho proto do vily Brožových. Manželé Petra nadšeně přijímají a aby oba přátelé mohli zůstat pohromadě, zaměstnají Tobiáše ve svém domě.
   Petr the orphan lives with his aunt and his dog Punťa. His uncle Gustav wants to get rid of him and puts him in an orphanage. Petr runs away and goes looking for his dog. He finds Punťa, but he is now owned by the knacker Tobiáš who does not want to give it back to Petr. But when he sees how fond Petr and Punťa are of each other he lets them both stay with him. Petr makes friends with children on the street. Anička, his friend from the firing range, gets to know Emil, an unemployed painter who is trying to find work with the publisher Brož. A rich lady comes into the knacker's yard looking for her lost dog. A woman with no children of her own, she takes a liking to the quick-witted Petr. At Christmas she sends Petr nice presents and invites him to her house. Her husband, the publisher Brož, asks Tobiáš if Petr can stay with them, but Tobiáš refuses. But he is fired from his job at the knacker's yard because he is unable to catch stray dogs and even helps them to escape. Tobiáš is then arrested after a row with uncle Gustav who has taken the money Petr earnt. Thanks to Emil, Brož and Petr, Tobiáš is released from prison. Brož offers Emil a job in the publishing house. Tobiáš realises he cannot take care of Petr by himself any more and so he takes him to Brož's villa. Mr and Mrs Br