Rukavička  (The Glove)
R: J.A. Holman V: Lloyd, 1941 VV: František JerhotJosef Valenta N: filmová povídka Milostná bloudění S: J.A. Holman AR: Vratislav Innemann K: Václav Hanuš Hu: Jiří Srnka; archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Koncert G dur, Fryderyk Chopin: převzatá Ukolébavka, Johann Sebastian Bach: převzatá Toccata a fuga d moll, Jiří Srnka: píseň Rukavička (Slow-fox), Jiří Srnka: píseň Možná, snad, píseň Ta druhá (Tango), Jiří Srnka: píseň Tančíme kankán Nahr: Česká filharmonie, Orchestr F.O.K., Páleníček Josef /klavír/, Haša Otto prof. Dir: Karel ŠejnaOtakar Pařík T: K.M. Walló Zp: Korbelář Otomar [dab]Míla Spazierová-HezkáKarel HrnčířInka ZemánkováVlasta FabianováMarlis Ginalskásbor Arch: Jan ZázvorkaBohumil Heš Kost: Adolf Wenig St: Jan Kohout Zv: Miroslav ProkešFrantišek ŠindelářVilém TarabaAntonín Rambousek H: Nataša Gollová (Mařenka Berková), Vojta Novák (bankéř Antonín Berka, otec Mařenky), Eva Vrchlická (Berková, matka Mařenky), František Vnouček (Jan Půst, Berkův nevlastní synovec), Otomar Korbelář (klavírní virtuóz Arne Brant), Vlasta Fabianová (tanečnice Pavlina Zejdová um.jm. D), František Kreuzmann (impresário Ferdinand Brychta), Růžena Šlemrová (Klanicová, Mařenčina babička), Vladimír Majer (koncertní podnikatel Houdek), Meda Valentová (Houdkova žena), Božena Šustrová (Adélka, dcera Houdkových), Theodor Pištěk (příbuzný pana Berky), Ferenc Futurista (parketář), Eman Fiala (ladič pian), Jaroslav Sadílek (číšník), Josef Kemr (cukrář), Vladimír Řepa (přednosta důchodkového úřadu), Jarmila Beránková (komorná u paní Zejdové), Vladimír Pospíšil-Born (ředitel baru), Jindřich Láznička (krejčí), František Filipovský (předseda sportovní poroty), Anna Letenská (služka u Berků Anička), Milka Balek-Brodská (host u Berků), Lola Skrbková (host u Berků), Ada Karlovský (host u Berků), Antonín Holzinger (zřízenec v klubu šermířů), Antonín Zacpal (úředník důchodkového úřadu), Hermína Vojtová (uklízečka v baru), Viktor Nejedlý (kancelářský sluha), Dagmar Frýbortová (prodavačka v módním salónu), Miroslav Svoboda (noční chodec v parku), František Paul (krejčí), Jarmila Holmová (prodavačka porcelánu), Jaroslav Hladík (host u paní Houdkové), Jiřina Hladíková (host u paní Houdkové), Miroslav Kryštof-Kutina (host u paní Houdkové), Otto Rubík (otec paní Zejdové), Jiří Hojer (sportovní trenér), Václav Mlčkovský (člen sportovní poroty), Josef Hořánek (člen sportovní poroty), Zbyšek Olšovský (člen sportovní poroty), Josef Waltner (vrátný v kabaretu "Kankán"), Ota Motyčka (host v "Kankánu"), Josef Oliak (host v "Kankánu"), Viktor Socha (vrchní v "Kankánu"), Emanuel Hříbal (exekutor), Břetislav Hrstka (vrátný v Obecním domě), Míla Spazierová-Hezká (zpěvačka v kabaretu), Inka Zemánková (zpěvačka), Karel Šejna (dirigent) Chor: Nina Jirsíková Tan: Taneční soubor divadla D 41 Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd © Národní filmový archiv 
 
   Dcera bankéře Mařenka Berková se má provdat za svého bratrance Jana Půsta. Mařenčin otec je přísný muž, který rozhoduje o celé rodině. Pochopení nachází Mařenka jen u své babičky, která jí pořídí nové šaty a vezme ji do společnosti. Tam se Mařenka seznámí s klavíristou Arne Brantem, který se do ní zamiluje. Brant je však finančně zavázán bývalé tanečnici Pavlíně. Při schůzce v zimní zahradě ztratí Mařenka jednu rukavičku, druhou si Arne nechá pro štěstí. Rukavička ho inspiruje ke složení písně. Pavlína se dozví o Arneho vztahu k Mařence a odmítne ze žárlivosti proplatit Arneho směnky. Jeho plánovaný koncert se proto nekoná a slibná umělecká kariéra je tak ukončena. Arne nechce připoutat Mařenku ke své nejisté budoucnosti a pošle jí rukavičku spolu se vzkazem o ukončení jejich vztahu. Krach na burze připraví Pavlínu o všechny peníze a žena vyřeší svou situaci sebevraždou. Mařenka Arneho marně hledá a nakonec svolí ke svatbě s bratrancem. Jednoho večera náhodou zaslechne Arneho píseň o rukavičce a objeví tak milovaného muže, který hraje v baru. Tak je rukavička znovu svedla dohromady.
   Banker's daughter Mařenka Berková is meant to marry her cousin Jan Půst. Mařenka's father is a stern man who takes decisions on behalf of all the family members. Mařenka only finds understanding with her grandmother, who gets her a new dress and takes her into society. There Mařenka meets the young pianist Arne Brant, who falls in love with her. Brant, however, is financially bound to the former dancer Pavlína. At a tryst in a winter garden, Mařenka loses one of her gloves, and Arne keeps the other for luck. The glove inspires him to write a new song. Pavlína finds out about Arne's love for Mařenka and jealously refuses to pay Arne's bills of exchange. His planned concert therefore cannot take place and his promising musical career is nipped in the bud. Arne does not want to embroil Mařenka in his uncertain future, so he sends her back her glove with a note saying their relationship is over. Pavlína loses all her money in a stock market crash and kills herself. Mařenka gives up her search for Arne and finally consents to marry her cousin. By chance one day she hears Arne's song about her glove and finds the man she loves playing in a bar. So the glove again has brought them together.