Přítelkyně pana ministra  (The Minister's Girlfriend)
R: Vladimír Slavínský V: Brom, 1940 VV: Jan Kubíček N: Vladimír Slavínský S: Vladimír Slavínský K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef DobešJiří Mihule; archivní – Jiří Mihule: píseň Oči čokoládové, píseň Hej, javor, javor, píseň Takú já frajarku mám, Josef Dobeš: píseň Když ti řídne vlas, píseň Na těch panských lukách, píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj, píseň Ó, Velvary, píseň Išla Marína od Hodonína, píseň Ráda, ráda, můj zlatej Jeníčku Nahr: Orchestr F.O.K. T: František Kudrna Zp: Adina MandlováOldřich NovýSetleři Arch: Alois Mecera St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Adina Mandlová (úřednice Julinka Svobodová), František Paul (majitel dovozní firmy František Hr), Zdeňka Baldová (Marie, Hrubého žena), Oldřich Nový (Jan, syn Hrubých), František Kreuzmann (prokurista u fy Hrubý), Jaroslav Marvan (ministr obchodu dr.Jaroslav Horák), Světla Svozilová (dámská krejčová Pokorná, Julčina b), Bedřich Veverka (Mirek Lukeš, Janův kamarád), Raoul Schránil (Karel Hájek, Janův kamarád), Vydra Václav ml. (italský dodavatel R.Rossi-Rosůlek), Vladimír Řepa (druhý bratr G.Rossi-Rosůlek), Jiří Vondrovič (účetní Evžen Lesný), Marie Rosůlková (Helena Koníčková, Janova sestřenic), Jaroslav Sadílek (dr.Koníček, Helenin manžel), Bohuš Záhorský (sekretář ministra Horáka), Antonín Zacpal (zřízenec z ministerstva obchodu), Samko Dudík (dirigent slovácké kapely), Slávka Rosenbergová (domovnice), Jarmila Holmová (písařka Drobná), Václav Mlčkovský (pokladník), Václav Švec (úředník Sláma), Josef Houska (úředník), Jana Romanová (úřednice), Věra Placherová (úřednice), František V. Kučera (úředník), Hermína Vojtová (paní domácí), Jindřich Láznička (domovník), Rudolf Macharovský (člen tanečního tria ve vinárně), Eliška Slancová (členka tanečního tria ve vinárně), Táňa Černá (členka tanečního tria ve vinárně), Ota Motyčka (kočébr), František Černý (vrchní ve vinárně), Majva Červená (gratulantka ve vinárně), Václav Pata (číšník ve vinárně), František Rott (prodavač cigaret), Jaroslav Mach (host ve vinárně), Filip Balek-Brodský (host ve vinárně), Josef Prček (sluha), Setleři (zpěváci ve vinárně), Orchestr Samko Dudíka (slovácká kapela) Fo: 35 mm Ve: česká D: Brom Pr: 22.03.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Julinka Svobodová pracuje jako úřednice u obchodní firmy Hrubý a syn. Bydlí v podnájmu u paní Pokorné, náhodou v tomtéž domě jako ministr obchodu dr. Horák. Paní Pokorná v dobrém úmyslu roznese pomluvu, že je Julinka přítelkyní pana ministra. Julinka proto ztratí žárlivého nápadníka Evžena, ale příliš ji to netrápí. Firma Hrubý je v nesnázích. Mladý šéf, Jan Hrubý, se rozhodne využít Julinčina "vlivu" a povýší Julinku na místo sekretářky. Julinka má vyšší plat, vede se jí dobře a tak se ani příliš nesnaží omyl vysvětlit. Shodou okolností začne firma vzkvétat a všichni se domnívají, že je to zásluhou Julinky a její známosti s ministrem. Jmenování Jana Hrubého komorním radou jejich domněnky jen potvrdí. Jan se do Julinky zamiluje, vadí mu však, že pan ministr stojí v cestě jeho lásce. Teprve když Julinku požádá o ruku, náhoda mu potvrdí, že vše byla jenom neškodná pomluva.
   Julinka Svobodová works as a clerk with the trade company Hrubý and Son. She lives in a rented flat belonging to Mrs Pokorná, by chance in the same house as the Minister of Trade, Dr Horák. Mrs Pokorná, while with good intentions, spreads a rumour that Julinka is the minister's girlfriend. As a result, Julinka loses the friendship of the jealous suitor Evžen, but this does not seem to worry her too much. The company she works for finds itself in financial difficulties. The young boss, Jan Hrubý, decides to use Julinka's "influence" and promotes her to the position of secretary. Julinka is given a higher salary and she does well in her new position so does not bother explaining the misunderstanding. The firm starts to prosper and everyone believes that credit should go to Julinka and her friendship with the minister. The appointment of Jan Hrubý as councillor only confirms their belief. Jan starts to fall in love with Julinka but it irks him that the minister stands in the way of their love. It is only when he asks her to marry him that he discovers by chance that it was all a question of harmless gossip.