Pokušení paní Antonie  (The Temptation of Mrs Antonie)
R: Vladimír Slavínský V: AB, 1934 VV: Josef SteinJulius Schmitt N: Emil Artur Longen S: Vladimír SlavínskýJulius SchmittEmil Artur Longen AR: Walter Schorsch K: Václav Vích Hu: Jára Beneš; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Hubička (Má duše z ráje vyhnaná), Jára Beneš: píseň Když večer své stíny klade v modrý sad, Jára Beneš: píseň Je známo už, proč každý muž na ženu hledí, jak na neštěstí, píseň Santa Lucia T: Saša Razov Zp: Jaroslav GleichLída Baarová Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Antonie Nedošinská (hospodyně Antonie Nováková), Lída Baarová (Milada, dcera Novákové), Jiří Plachý (ministr dopravy dr.ing.Milan Doman), Jaroslav Gleich (bankéř Viktor Radota), František Kovářík (sluha Cyril), Ella Nollová (Anežka Brabcová), Jaroslav Marvan (sekční šéf), Sylvie Havránková (služka Anička), V. Bauer (ministr železnic), Hermína Vojtová (ředitelka hospodyňs.ústavu Represe), Jaroslav Bráška (ministerský rada), Antonín Hodr (ministerský rada), Emanuel Hříbal (zřízenec na ministerstvu), Josef Kotalík (detektiv), Josef Oliak (host na recepci), Marie Oliaková (host na recepci), Karel Hradilák (host na recepci), Gina Hašler (host na recepci) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 31.08.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Chudá vdova Antonie Nováková chce své dceři Miladě umožnit po maturitě další vzdělávání. Aby získala potřebné prostředky, musí si najít zaměstnání. Přihlásí se na inzerát inženýra Domanského, který hledá hospodyni. Domanský má při výběru jedinou podmínku - jeho hospodyně musí být bezdětná a bez příbuzenstva. Antonie zapře dceru a místo přijme. Domanský je jmenován ministrem železnic. Jako ministr musí plnit jisté společenské závazky. Zakoupí proto velký dům. Potřebuje rovněž schopnou dívku, která by mu pomáhala při pracovních a reprezentačních příležitostech. Je mu doporučena Milada, která právě dostudovala. A tak se jednoho dne v domě Domanského setkají matka a dcera. Domanský se do Milady zamiluje a chce si ji vzít. Příbuzenský vztah mezi oběma ženami je však prozrazen. Domanský se velmi rozhněvá, neboť se domnívá, že Miladě šlo jen o jeho postavení. Nešťastná dívka se chystá ihned opustit dům, ale do věci se vloží rázná paní Antonie. Po jejím vysvětlení Domanský pochopí, že celá situace vznikla z mateřské lásky paní Antonie. Odprosí Miladu a ohlásí jejich zasnoubení.
   The poor widow Antonie Nováková wants to ensure that her daughter Milada continues her education after finishing school. In order to acquire the necessary means, she has to find a job. She answers a classified advertisement from engineer Domanský who is looking for a housekeeper. Domanský has one condition, however: his housekeeper must be childless and without relations. Antonie does not tell him about her daughter and she accepts the job. Domanský is appointed Minister of the Railways and, in his new function, he has to fulfil certain social obligations. He therefore decides to buy a large house and realises he will also need a capable girl who would help him with his work and social duties. He is recommended to take on Milada, who has just finished her studies. Thus, one day mother and daughter both find themselves in Domanský's house. Domanský falls in love with Milada and wants to marry her. However, the relationship between the two women is exposed and Domanský is furious since he thinks that Milada was only interested in his position. The distraught girl is preparing to leave the house but the forthright Mrs Antonie has to have her say in the matter. After she has explained what had happened, Domanský realises that the situation would never have arisen if it were not for t