Pohádka máje  (May Fairytale)
R: Otakar Vávra V: Elekta, 1940 VV: Jan Sinnreich N: román Pohádka máje S: Otakar Vávra AR: Rudolf Stahl K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Kdyby byla Morava jako je Slezsko, píseň Anička, dušička, nekašli, píseň Voděnka studená jako led, píseň Naše verné milovanie, píseň Voda uplyne, láska pomine Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: sborhlas mužskýsbor dívčí Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Nataša Gollová (Helenka), Jaroslav Vojta (revírník, Helenčin otec), Leopolda Dostalová (Helenina teta Marta), Svatopluk Beneš (student práv Ríša Gregor), Theodor Pištěk (hostinský Gregor, Ríšův otec), Marie Blažková (Ríšova matka), Jaroslav Průcha (farář, Ríšův strýc), Vlasta Fabianová (Ríšova bytná paní Křížová), Miloš Nedbal (manžel paní Křížové), Božena Šustrová (Helenčina přítelkyně Cilka), Hermína Vojtová (Cilčina matka), Slávka Procházková (služka na faře Kačka), Stanislava Strobachová (sklepnice u Pinkasů), Václav Švec (vrchní číšník Melichárek), Miloš Šubrt (hajný Voříšek), František Kovářík (stařík bylinkář), František Hlavatý (farář), Filip Balek-Brodský (pan řídící), Stanislav Neumann (kostelník), Emanuel Hříbal (host na faře), Bedřich Ulrych (kaplan), Martin Raus (student Pechát), Jiří Fiala (dirigent), Antonín Jirsa (hostinský), Jiří Hron (číšník v hospodě), Elsa Vetešníková (sklepnice), Josef Oliak (domovník), Alois Dvorský (soused) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta © Národní filmový archiv 
 
   Student Ríša se nevěnuje právům, ale flámům a výtržnostem. Rozzlobený otec již odmítá platit jeho dluhy. Ríša však není úplně zkažený. Rozhodne se odjet na čas ke strýci faráři na Moravu a tam se připravit na zkoušky. Na venkovském plese se seznámí s Helenkou, plachou revírníkovou dcerou. Půvabná dívka Ríšu okouzlí. Je úplně jiná než ženy, které doposud poznal. Jejich známost se mění ve velkou lásku. Plynou dny a idylický vztah začíná Ríšu nudit. Z jakési škodolibosti začne jednou Helence vyprávět o svém bývalém zhýralém životě a o zlomených srdcích krásných žen. I když to jsou vesměs smyšlenky, Helenka je dotčena a odmítne se dál s Ríšou scházet. Strýček farář se rozzlobí a vykáže synovce z domu. Ríša zoufale hledá Helenku, aby se s ní udobřil. Až těsně před odjezdem vlaku do Prahy mu Helenka odpouští.
   Ríša, a student of law, neglects his studies in favour of parties and pranks. His angry father refuses to continue helping him out of his debts. Ríša, however, is not entirely beyond hope. He decides to go and stay for a while with his uncle, a priest, who lives in Moravia, in order to prepare for his exams. He meets Helenka, the timid daughter of the local gamekeeper, at a village ball and is enchanted by her. She is completely unlike any other woman he has met. Their acquaintance is transformed into a great passion. The days pass and their idyllic relationship begins to tire Ríša. Out of some kind of malicious joy, he begins to tell Helenka about his former debauched life the about the broken hearts of beautiful women. Although these are figments of his imagination, Helenka is hurt and refuses to see Ríša anymore. His uncle, the priest, is incensed at his behaviour and orders his nephew out of the house. Ríša tries desperately to find Helenka so he can make it up to her. Just before his train is about to leave for Prague, Helenka forgives him.