Panenka  (Doll, The)
R: Robert Land V: Metropolitan, 1938 VV: František Jerhot N: Jan Grmela S: Jan GrmelaRobert Land K: Ferdinand Pečenka Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Žena-robot, Jára Beneš: píseň Jsem panen prototyp T: Jan Grmela Zp: Máňa HankováVěra Ferbasová Arch: Štěpán Kopecký St: Gina Hašler Zv: Josef Zora H: Ferenc Futurista (strážník Bedřich Vrba), Milada Gampeová (manželka strážníka Vrby), Jiří Dohnal (Kajetán, syn Vrbových), Věra Ferbasová (Věra, podnájemnice u Vrbů), Josef Gruss (továrník Antonín Dominik), Milka Balek-Brodská (továrníkova matka Adéla Dominiková), Zdeněk Hora (sochař Jaroslav Výr), Ljuba Hermanová (sochařova přítelkyně Hella), Světla Svozilová (redaktorka Maryna Tečková), Stanislav Neumann (detektiv Liška), Eman Fiala (účetní Bonifác Žalud), Máňa Hanková (operetní hvězda), Theodor Pištěk (vrchní policejní komisař), František Kreuzmann (James Robber al. Petr Dostál, podv), Jan W. Speerger (podvodník Joe Cheat alias Moučka), Gabriel Hart (podvodník Jim Cheat alias Moučka), Alois Dvorský (zlodějíček), Jiří Hron (kominík), Josef Příhoda (vrátný v hotelu), Eliška Jílková (zaměstnankyně u Dominiků), Jaroslav Bráška (obchodník), Alfred Baštýř (obchodník), Jarmila Zezulková (sekretářka redaktorky Tečkové), Frank Rose-Růžička (strážník), František Vlček (hotelový sluha), F.X. Mlejnek (hotelový sluha), Jindřich Láznička (hotelový sluha), Štefan Munk (číšník v Karlových Varech), Viktor Socha (číšník) Tan: Rudolf Macharovský Fo: 35 mm Ve: česká D: Metropolitan Pr: 31.03.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Věra přijme nabídku kamaráda Kajetána, který jí zařídí místo v Dominikově továrně na loutky. Temperamentní dívka zaujme svého zaměstnavatele, Antonína Dominika, natolik, že se do ní zamiluje. Dominikova matka vypozoruje synův zájem o Věru a ihned ji propustí. Kajetán, který pracuje v ateliéru sochaře Výra, jenž se zabývá výrobou loutky mechanické, využitelné k reklamě zboží, požádá Věru o pomoc. Chce, aby se vydávala za loutku, neboť jeho výrobek byl těsně před uvedením poničen. Věra souhlasí a její herectví je tak přesvědčivé, že o robotku hned projeví zájem paní Dominiková a přiměje výrobce k propagačnímu turné po republice. Věra musí proto pokračovat ve své roli a během turné se dostane do mnoha svízelných situací. Kvůli nedorozumění jsou v Karlových Varech zatčeni Kajetán i nic netušící Dominik, zatímco Věře se podaří uprchnout. Ale nakonec se vše vysvětlí, vynález je hotový a snoubencům Věře a Dominikovi přeje mnoho štěstí robotka č. 2, tentokrát opravdová.
   The young Věra accepts an offer from her friend Kajetán who has arranged for her to work in Dominik's puppet factory. She enchants her employer so much that he falls in love with her. Dominik's mother takes note of her son's interest in the girl and immediately has her fired. Kajetán, who works in the studio of Výr the sculptor where mechanical puppets are made for commercial promotion, asks Věra for help. He wants her to pretend to be a puppet since his was damaged just before it was to go on show. Věra agrees to take up the challenge. Věra's acting skills are so convincing that Mrs Dominik shows great interest in the mechanical puppet and she urges Kajetán to organise a promotional tour of the Republic. Věra thus has to continue her "role" and finds herself in various awkward situations during the course of the tour. A misunderstanding leads to the arrest of Kajetán and the innocent Dominik in Karlovy Vary, while Věra manages to escape. In the end, however, everything is explained, the invention is finally ready and robot no.2 - the real one this time - wishes Věra and Dominik, who are now engaged, best wishes for the future.