Obrácení Ferdyše Pištory  (Ferdyš Pištora Turns Over a New Leaf )
R: Josef Kodíček V: AB, 1931 VV: Ladislav Kolda N: divadelní hra Obrácení Ferdyše Pištory S: Josef KodíčekKarel Poláček K: Jan StallichJaroslav Blažek Hu: Julius Kalaš; archivní – Julius Kalaš: píseň Svět mám tak rád, Julius Kalaš: píseň Píseň vyhynulého drožkáře, Julius Kalaš: píseň Píseň o krisi, Julius Kalaš: píseň Široká je země rodná T: Karel Hrnčíř Zp: Zdeněk ŠtěpánekJindřich PlachtaHugo HaasZvonimir Rogoz Arch: Vladimír VránaHanuš Gödert Výtv: Alexander Hackenschmied St: Antonín Zelenka Zv: Helmuth NeumannJosef Zora H: Zdeněk Štěpánek (kasař Ferdyš Pištora), Jindřich Plachta (drožkář Pištora, Ferdyšův otec), Zdeňka Baldová (Irmička), Zvonimir Rogoz (kníže Petr Ivanovič Dolgorov), Marta Trojanová (sestra Armády spásy Terezka), František Kreuzmann (kapitán Armády spásy prof.Kostelka), Hugo Haas (bankéř Richard Rosenštok), Libuše Freslová (Hedva, Rosenštokova žena), Felix Kühne (účetní), Bedřich Vrbský (komisař Faltys), Jaroslav Vojta (Dostál), Milada Smolíková (Dostálka), Adolf Horálek (člen Ferdyšovy party), Jaroslav Šára (člen Ferdyšovy party), Arnold Reimann (úředník v bance), Světla Svozilová (členka Armády spásy), Lída Baarová (členka Armády spásy), Václav Rabský (policejní inspektor), Josef Sládek (strážník na komisařství), Jan W. Speerger (úředník) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 01.01.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Kasař Ferdyš Pištora jde vykrást vilu bankéře Rosenštoka. V té chvíli vypukne požár a Ferdyš zachrání dvě malé bankéřovy děti. Je všemi oslavován jako hrdina a Rosenštok ho udělá poslíčkem v bance. Tím se celý Ferdyšův život změní. Stane se z něho moralista a svým kázáním tyranizuje celé okolí. Zamiluje se do Terezky, členky Armády spásy. Ferdyšova bývalá milenka Irma na Terezku žárlí. Obě ženy se pohádají a Terezka v hněvu tvrdí, že zabila své dítě a zakopala je ve sklepě. Ferdyš této smyšlence uvěří. Aby ji zachránil, chce jí dát peníze, které měl odevzdat v bance. Irma ze žárlivosti prozradí policii, že Ferdyš chtěl bankéřovu vilu vykrást, a Ferdyš je zatčen. Rosenštok se však za něho přimluví a Ferdyš je osvobozen. Terezka se přizná, že si vraždu dítěte vymyslela, a slaví s Ferdyšem svatbu.
   Safe-cracker Ferdyš Pištora attempts to rob a villa owned by the banker Rosenštok. At that moment a fire breaks out and Ferdyš happens to be around to save the life of the banker's two young children. He is treated like the great hero and Rosenštok gives him a job as a messenger at his bank. From this moment on, Ferdyš's life changes completely. He becomes a moralist and he terrorises his whole environment with his preaching. He falls in love with Terezka, a sister from the Salvation Army. His former lover Irma is jealous of her, they have an argument and, in her anger, Terezka makes up a story that she killed her child and buried her in the cellar. Ferdyš believes this story and, in order to save her, he intends to give her money he was supposed to hand in at the bank. Irma's jealousy drives her to inform the police and she tells them that Ferdyš had planned to rob the banker's villa; for this Ferdyš is arrested. Rosenštok puts in a good word for him, however, and he is released. Terezka admits that she had invented the story about murdering her own child and, having rid herself of this burden, is then able to look forward to celebrating her wedding with Ferdyš.