Muž z neznáma  (Man from the Unknown)
R: Martin Frič V: Lloyd, 1939 VV: Václav Dražil N: Karel BarochGleb GlebovElena Smatková S: Karel BarochGleb GlebovElena Smatková AR: Eduard Šimáček K: Jan Roth Hu: Miloš Smatek Arch: Alois Mecera St: Jan Kohout Zv: František Pilát H: Zdeněk Štěpánek (muž z neznáma/John Graigs,am.průmy), Jiřina Štěpničková (Helena, Graigsova žena), Zvonimir Rogoz (Graigsův tajemník Clifford), Karel Černý (ředitel oceláren Black), Karel Dostal (viceprezident Northon), Jaroslav Průcha (lékař MUDr.White), Božena Šustrová (Nelly Wernerová, Graigsova milenka), František Kreuzmann (Američan Bob), Jarmila Holmová (Bobova žena), Vladimír Šmeral (pacient Dvořáček), Jaroslav Vojta (dělník v ocelárnách), Marie Burešová (děvče z přístavu), Bolek Prchal (policejní komisař), Vladimír Hlavatý (reportér), Hrušínský Rudolf st. (redaktor), Hermína Vojtová (sousedka), Libuše Rogozová (sekretářka), Jaroslav Hladík (ředitel hotelu), Vladimír Smíchovský (mluvčí dělníků), Otto Čermák (primář nemocnice), Antonín Kandert (právní zástupce Graigsovy ženy), Jindra Hermanová (komorná paní Graigsové), Doďa Pražský (komorník u Graigse), Josef Hořánek (člen správní rady), Jaroslav Sadílek (člen správní rady), Antonín Strnad (člen správní rady), Karel Šott (člen správní rady), Miloš Šubrt (člen správní rady), František Roland (člen správní rady), Marie Nademlejnská (členka správní rady), Antonín Zacpal (tajný), Kraus Josef (2) (tajný), Emanuel Kovařík (tajný), Václav Mlčkovský (strážník), Jan W. Speerger (strážník), Václav Menger (šofér), Němec Karel (2) (šofér), Jiří Hron (zaměstnanec hotelu), Marie PilskáKarel Šanda Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 22.12.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Při pobytu v Čechách se ztratil americký průmyslník Graigs. V Praze policie zadržela muže bez legitimace, nápadně podobného Graigsovi. Lékař, tajemník i zaměstnanci hotelu tvrdí, že jde o průmyslníka. Muž toto tvrzení odmítne. Když se dozví, jak tvrdý a despotický je ten, za koho je pokládán, souhlasí s odjezdem do Londýna a přijme svou novou identitu. Začne v podnicích uskutečňovat rozsáhlé sociální změny ve prospěch dělníků. Krásná paní Graigsová, která se chtěla dát rozvést, pozoruje u svého manžela změny a znovu ho začíná milovat. Pravý Graigs se po dlouhé době probírá z těžkých zranění, která utrpěl v horách. Po uzdravení se vrací do Londýna. Tam se setkává se svým dvojníkem a v hádce ho postřelí. Chce zrušit změny v továrnách, ale upustí od svého záměru, když se mimoděk dozví od jednoho z dělníků, že spokojení zaměstnanci jsou mnohem produktivnější než vykořisťovaní. Graigsova žena už ví, že miluje "toho druhého". Jeho zranění není naštěstí těžké a tak mohou spolu odejít.
   The American industrialist Graigs is reported missing during a trip to Bohemia. In Prague a man with a striking resemblance to Graigs, but with no identification on him, is held by the police. The doctor, secretary and employees of the hotel claim that this man is the industrialist, but the man refuses this statement. Then he discovers that the man is notorious for his hard and despotic charakter. He agrees to travel to London where he begins to carry out extensive social changes in favour of the workers at the plants. He also discovers that Graigs is currently going through a divorce. The beautiful Mrs Graigs, however, notices the changes in her husband and begins to fall in love with him again. The real Graigs is now recovering after a long period spent nursing a serious injury which he suffered in the mountains. When his health returns to normal he goes back to London. Graigs meets his double and tries to shoot him during an argument. Unawares, a worker at his factory discourages him from abandoning the changes at the plant when he says that employee satisfaction is much more productive than exploitation. Graigs' wife already knows that she loves "the other one". Fortunately, his gunshot wounds are not serious and they are finally able to leave together.