Maryša  (Maryša)
R: Josef Rovenský V: Monopol, 1935 N: divadelní hra Maryša, Alois Mrštík: divadelní hra Maryša S: Otakar VávraJosef RovenskýVladimír Wokoun AR: Rudolf Stahl K: Karel Degl Hu: Josef DobešJiří Fiala; archivní – píseň Já mám kosu kosienku, píseň Všici sa ptajú, komu to hrajú, píseň U Hradišťa na trávníčku, píseň Okolo Hradišťa voděnka teče, píseň Až já smutný půjdem na tu vojnu, píseň Má matičko, velmi stará, píseň Chlapci Vlčnovjané mají koně vrané, píseň Vinšujem Vám, panímámo, píseň Ty mosíš, má milá, zapomínat Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: sbor ženskýMarie Glázrová Arch: Ferdinand Fiala St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora Op: Rutte Ladislav /národopis/Mitáčková Tonča /národopis/Zemek F. /kroje/ kom: Josef Rovenský H: Jiřina Štěpničková (Maryša Lízalová), František Kovářík (Lízal, Maryšin otec), Hermína Vojtová (Lízalka, Maryšina matka), Jaroslav Vojta (mlynář Filip Vávra), Vladimír Borský (Francek Horák), Ella Nollová (Horačka, Franckova matka), Marie Glázrová (služka ve mlýně Rozára), Marie Bečvářová (Maryšina babička), František Hlavatý (farář), Antonín Soukup (obecní strážník Hrdlička), Josef Příhoda (hostinský, Franckův poručník), Jan W. Speerger (četník), Václav Menger (starosta), Němec Karel (2) (stárek), Milka Balek-Brodská (sousedka peroucí prádlo), Marta Májová (Strouhalka), Bajo trio Fo: 35 mm Ve: česká D: Monopol Pr: 29.11.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Postaršímu vdovci, mlynáři Vávrovi, se zalíbí Maryša Lízalová. Lízalovi sňatek své dcery s bohatým mlynářem podporují. Maryša nechce o Lízalovi ani slyšet. Miluje chalupnického syna Francka. Také dobře ví, že Vávra je hrubý a necitelný chlap a údajně zavinil smrt své první ženy. Ošklivě se chová také ke služce Rozáře, s níž má nemanželské dítě. Před nerovným sňatkem varuje Lízala i farář. Francek je odveden na vojnu a Maryša zůstává se svou láskou sama. Lízalovi dále neústupně na Maryšu naléhají a když jí po čase sousedka nalže, že má Francek dávno jinou lásku, dívka se podvolí a za Vávru se provdá. Přijme jeho tři děti jako vlastní a snaží se snášet i nemilovaného muže. Když se Francek vrátí z vojny, Maryše nastane hotové peklo. V hospodě se střetnou Francek, Lízal i Vávra a ve rvačce se pobijí. Francek za Maryšou chodí do mlýna a mlynář ho chce proto zastřelit. Zoufalá žena namíchá manželovi do kávy jed. Po jeho smrti je odvedena do vězení.
   An elderly widower, the miller Vávra, has taken a fancy to Maryša Lízalová. The Lízals are keen to wed their daughter to the wealthy miller. Maryša, however, will not hear of the marriage. She loves a small holder's son Francek. She also knows that Vávra is a coarse and insensitive man and is rumoured to have caused the death of his first wife. He also treats the maid Rozára unkindly with whom he has a child out of wedlock. Even the priest warns Lízal of the unequal match. Francek is taken off to the army and Maryša is left on her own. The Lízals continue to urge their daughter to marry Vávra and, when a neighbour later tells her that Francek has long since been seeing another girl, she gives way and marries Vávra. She accepts his three children as her own and tries to exist in a loveless marriage. When Francek returns from the army, Maryša's life is turned upside down. Francek, Lízal and Vávra meet in the pub and start a fight. Francek goes to see Maryša in the mill and the miller is determined to shoot him. The desperate woman puts poison in her husband's coffee. After his death she is led away to prison.