Madla z cihelny  (Madla from the Brickworks)
R: Vladimír Slavínský V: Ufa, 1933 N: divadelní hra Madla z cihelny S: Otakar HanušVladimír Slavínský K: Jan Stallich Hu: Josef Kumok; archivní – Josef Kumok: píseň Nocturno lásky, Josef Kumok: píseň Když pánbůh svýma rukama, Josef Kumok: píseň Láska jenom jednou v žití kvete T: Saša RazovOtakar Hanuš Zp: Hugo HaasSetleřiVladimír Borský Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Lída Baarová (Madla), Antonie Nedošinská (Antonie Lísková, Madlina matka), Hugo Haas (majitel panství Jan Dolanský), Vladimír Borský (hrabě Max, synovec Dolanského), Alexander Třebovský (komorník Holoušek), Vladimír Paul (statkář František Rybka), Helena Bušová (komorná Anička), Jan W. Speerger (komorník Antonín), Otto Zahrádka (hajný), Emanuel Hříbal (dohazovač), Milka Balek-Brodská (teta), Marie Häusslerová (žena na hřbitově), Božena Svobodová (učitelka bontonu), Joža Jauris (Maxův přítel), Nora Ferry (guvernantka Antonie), Lída Myšáková (učitelka rytmiky), Miroslav Sirotek (synek Madly a Maxe), Světla Svozilová (učitelka češtiny), Zdeněk Podlipný (učitel francouzštiny), Helena Monczáková (švadlena), Oldřich Speerger (dítě), Jiří Ferkl (dítě), Zorka Janů (Kačenka), Jiří Popper (dítě), Robert Ford (host na večírku), Jaroslav BráškaA. RádlováE. Fischer Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 22.09.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Baron Jan Dolanský je bezdětný vdovec, svoji lásku a péči věnuje proto synovci Maxovi. Max je však příliš změkčilý a tak se baron rozhodne v obavě o budoucnost rodu najít pro něho zdravou silnou nevěstu, bez ohledu na její původ a vzdělání. Nachází ji v Madle, nejstarší z dvanácti dětí vdovy Lískové. Na svém zámku se baron snaží vychovat z Madly dokonalou mladou dámu, která by byla Maxe hodna. Jeho snažení je úspěšné. Max je zamilován, chová se však k Madle chladně, protože se domnívá, že si ji strýc přivedl pro sebe. Bohatý bezdětný sedlák František Rybka touží po dětech. Když nemůže mít vlastní, využije služeb dohazovače a ožení se s vdovou Lískovou. Přeje si však vidět i své dvanácté vyženěné dítě a tak se Lísková za Madlou vypraví. Při zámecké slavnosti se Max dozví, že Madla byla od počátku určena jemu a vyzná jí lásku. Brzy po svatbě se jim k velké radosti dědečka, barona Dolanského, narodí dvě děti.
   Baron Jan Dolanský is a childless widower, thus he showers his love and attention on his nephew Max. Max, however, has become over-sensitive and so the baron, fearful of the future of his line, decides to find a strong, healthy bride for him, without regard for her origins or education. He finds this girl in Madla, the oldest of twelve children of the widow Lísková. At his castle, the baron tries to turn Madla into the perfect young lady who would be suitable for Max. His endeavours are successful. Max is in love but he behaves coolly towards Madla since he is under the impression that his uncle brought her there for himself. The wealthy, childless farmer František Rybka yearns for children. When he cannot have his own, he seeks the services of a match-maker and marries the widow Lísková. He also longs to see the twelfth child from his new family settled in a good marriage, thus Lísková sets out to visit Madla. During a banquet at the castle, Max discovers that Madla had been destined to become his wife from the very beginning and he tells her of his love for her. Shortly after the wedding the couple are blessed with two children, to the great joy of the grandfather, Baron Dolanský.