Karel Hynek Mácha  (Karel Hynek Mácha)
R: Zet Molas V: Triglav, 1937 VV: Josef Stein N: divadelní hra Mimo proud S: Zet Molas K: Ferdinand PečenkaJosef StřechaOtto HellerVáclav Hanuš Hu: Jan Branberger; archivní – převzatá Korunovační preludium, Jan August Vitásek: převzatá Te Deum, lidová slovenská píseň: píseň Hej, Slované, píseň Znám já jednu dívku krásnou Nahr: Wiedermann B.A., Český nonet T: Samo Tomášik Zp: sbor mužskýKarla Oličová Arch: Štěpán Kopecký St: Ferdinand Kursa Zv: Josef Zora H: Ladislav Boháč (Karel Hynek Mácha), Karla Oličová (Lori Šomková), Eva Gerová (mladší sestra Lori Aninka), František Kreuzmann (Josef Kajetán Tyl), Světla Svozilová (Leni Forchheimová), Jindřich Plachta (justiciár Duras), Marie Ptáková (Lorencová v Litoměřicích), Jaroslav Průcha (lékař), Svatopluk Beneš (Máchův bratr Michal), Vítězslav Vejražka (student Sabina), Jiří Vondrovič (student Havlík), Hrušínský Rudolf st. (kritik Tomíček), Antonín Strnad (František Palacký), Miroslav Svoboda (synovec justiciára Durase), Eman Fiala (student Václav Blažek), Zdeněk Hora (student), Jaroslav Sadílek (student), Jiří Hron (student), Alois Peterka (otec Lori Šomkové), Václav Mlčkovský (člen Tylovy společnosti), Julius Baťha (hostinský), Jan W. Speerger (voják), Alfred Baštýř (měšťan), Milka Balek-Brodská (Lorina teta), Emanuel Kovařík (zřízenec u Durase), Elsa Vetešníková (pomocnice v domácnosti u Durasů), Růžena Šlemrová (měšťanka), Věra Petáková (nejmladší sestra Lori Róza), Kraus Josef (2) (poštovní posel), Emil Dlesk (venkovan), Mirko Erben (student) Fo: 35 mm Ve: česká D: Kinofilm Brno Pr: 15.09.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Zamítavé stanovisko cenzury k Máchovu románu Cikáni vyvolá mezi studenty a herci pobouření. Mácha odmítá chodit na divadelní zkoušky a žárlivě střeží svou Lori před stykem s vlastenci. Před příjezdem císaře do Prahy ke korunovaci vyzve Palacký literární veřejnost ke složení oslavných veršů. Mácha napíše jen krátkou báseň, kterou však místodržící zamítne. Básník se straní společnosti, protože chce dopsat básnickou skladbu Máj a dokončit studia. Musí se rovněž postarat o Lori, která mu porodila synka Ludvíčka a kterou její rodina pro nelegitimní vztah s Máchou zavrhla. Máj je konečně vydán tiskem, ale kritiky jsou většinou zdrcující. Mezi studenty je naopak báseň přijata s nadšením. Mácha získá místo adjunkta v Litoměřicích a za Lori a synkem chodí pěšky do Prahy. Chce se se svou snoubenkou oženit a po svatbě se Lori má přestěhovat za ním. Krátce před svatbou Mácha obětavě pomáhá hasit požár. Přitom nastydne a zemře na zápal plic. Tragickou zvěst přinese Lori Máchův bratr Michal.
   The negative view of the censors of Mácha's novel Cikáni (Gypsies) provoked irritation among students and actors. Mácha refuses to attend the auditions for its performance and jealously watches over his girlfriend Lori's contacts with the patriots. Before the emperor's arrival in Prague for the coronation, Palacký exhorts the literary public to compose celebratory verse. Mácha writes a short poem, which is, however, rejected by the regent. Mácha stays clear of society and concentrates on writing his long poem Máj (May) and on completing his studies. Lori is disowned by her family because she is expecting Mácha's child. She then gives birth to a son, Ludvíček. Máj is finally published, but the critics are largely scathing. Among the students, on the contrary, the poem is greeted with enthusiasm. Mácha obtains a position as adjunct in Litoměřice and he walks to Prague to see Lori and his son. The date of the wedding is now fixed, Lori prepares to move to Litoměřice. Shortly before the wedding can take place, Mácha selflessly helps to put out a fire. Nevertheless he catches cold and dies of pneumonia. Mácha's brother Michal carries the tragic news to the desperate Lori.