Její pastorkyně  (Her Step-Daughter)
R: Miroslav Cikán V: Lloyd, 1938 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Její pastorkyňa S: Otakar Vávra K: Jaroslav Blažek Hu: Miloš Smatek; archivní – píseň Konopa, konopa, zelená konopa, píseň A já musím byť voják, píseň Vinšujem ti, kamarádko Zp: Marie GlázrováJiří Dohnalsbor ženský Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Vilém Taraba Op: Rutte Ladislav /národopis/ H: Marie Ptáková (výměnkářka stařenka Buryjovka), Leopolda Dostalová (kostelnička Buryjovka, stařenčina), Marie Glázrová (Jenufa, pastorkyně kostelničky), Ladislav Boháč (Laca Klemeň), Jiří Dohnal (Števa Buryja, Lacův nevlastní brat), Jaroslav Vojta (rychtář), Hermína Vojtová (rychtářova žena), Vlasta Hrubá (Karolka, dcera rychtářových), Vilém Pfeiffer (čeledín), Jaroslav Marvan (c.a k.plukovní doktor), Ella Nollová (selka Kolušina), Filip Dávidík (pasáček Jano), Milada Smolíková (selka), Anči Pírková (selka), Elsa Vetešníková (selka), Jiří Schreinzer (sedlák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 11.03.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Ovdovělá snacha stařenky Buryjovky, zvaná Kostelnička, je velmi hrdá na svou hezkou a dobře vychovanou schovanku Jenůfu. Dívka se líbí oběma stařenčiným vnukům - vlastnímu Števovi i nevlastnímu a trochu odstrkovanému Lacovi. Sukničkář Števa Jenůfu svede a dívka otěhotní. Laca, který nic netuší, zohyzdí ze žárlivosti Jenůfčinu tvář nožem. Števa už proto o sňatku nechce ani slyšet a svádí další dívku - rychtářovic Karolku. Kostelnička rozhlásí všude, že Jenůfa odjela do služby do Vídně, a dívku zavře do komory, aby se nikdo nedozvěděl o její hanbě. Nešťastné děvče pak tajně porodí synka. Laca Jenůfu stále miluje a chodí se ke Kostelničce na ni ptát. Jednoho dne Jenůfu zahlédne a dozví se od ní pravdu. I tak je ochoten se s ní oženit. Kostelnička využije situace, kdy má Jenůfa vysokou horečku, a dítě odnese. Uzdravené Jenůfě řekne, že dítě umřelo. V den Jenůfčiny svatby s Lacou objeví lidé pod ledem malou mrtvolku. Zoufalá Jenůfa pozná podle oblečení své dítě. Kostelnička, kterou falešná pýcha dovedla až k vraždě, se přiznává ke svému zločinu. Laca zůstává s Jenůfou. Karolka, která si měla vzít Števu, odmítá ženicha, který zavinil celou tragédii.
   The widowed daughter-in-law of old woman Buryjovka, known as Kostelnička, is proud of her pretty and well-bred adopted daughter Jenůfa. Both of the old woman's grandsons - her actual one Števa and her slightly neglected step-grandson Laco - take a fancy to the young girl. Skirt-chaser Števa seduces Jenůfa and she becomes pregnant. Laco, who suspects nothing, out of jealousy disfigures Jenůfa's face with a knife. Števa no longer wants to hear any talk about a wedding; he seduces another girl, the magistrate's daughter Karolka. Kostelnička makes it known everywhere that Jenůfa has left for employment in Vienna, and she locks her up in a closet so that no one will learn of her disgrace. Jenůfa gives birth to a son. The only one who goes to inquire about Jenůfa is Laco. He discovers by accident where the girl is and learns of everything. Even like this he is willing to marry her. When Jenůfa comes down with a high fever, Kostelnička takes advantage of the situation and carries off the child. She tells the recovered Jenůfa that the child has died. On the day of Jenůfa's wedding with Laco the people discover under the ice the small corpse of an infant. The desperate Jenůfa recognizes her child by his clothes. Kostelnička, whom false pride has led all the way to murder, confesses to her