Jarní píseň  (Spring Song)
R: Rudolf Hrušínský V: Lucernafilm, 1944 VV: Vilém BrožOldřich Papež N: Julius Schmitt S: Josef NeubergMaruJulius Schmitt AR: Eduard Šimáček K: Karel Degl Hu: Jaroslav Křička; archivní – Strauss Johann ml.: převzatá Cikánský baron (Cikánský baron jsem já), píseň Měsíc už svítí do zahrad, píseň Přesvatá matko, líbezná panno, píseň Už mně koně vyvádějí Zp: Hana Vítová Arch: Karel Škvor Kost: Fernand Vácha St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Hana Vítová (operní pěvkyně Jana Mirská-Sequenc), Jarmila Smejkalová (Poldi, Janina sestřenice), František Smolík (MUDr.Sýkora, lékař v Podlesné), Svatopluk Beneš (hulánský rytmistr Franci Oboronský), Růžena Šlemrová (hraběnka Oboronská, matka Franciho), Ema Kreutzerová (Kautská, sestra Franciho matky), Míla Pačová (baronka Gizela, sestra Oboronské), František Hanus (akademický malíř Petr Domin), Milada Šupitová (svobodná matka Mařenka Klímová), Jindřich Plachta (lékárník v Podlesné), Marie Rýdlová (Kozlerová, zvaná Kozlerka), Jana Dítětová (Tonička, dcera Kozlerky), Vladimír Řepa (přednosta stanice), Marie Blažková (manželka přednosty), František Vnouček (železniční adjunkt Mikulášek), Raoul Schránil (nadporučík Karel Panič), Jiří Vondrovič (nadporučík Kollmann), Gustav Hilmar (farář), Jaromír Spal (sklářský dělník Tomáš), František Kovářík (nádražní zaměstnanec Trnka), Hermína Vojtová (Trnkova žena), Ladislav Kulhánek (řídící učitel), Marie Hodrová (manželka řídícího), Hrušínský Rudolf st. (správce sklárny Kos), Marie Ptáková (stará Pařízková), Josef Kemr (sklářský dělník), Lola Skrbková (trafikantka), Zdeněk Šavrda (průvodčí ve vlaku), Vladimír Hlavatý (vojenský sluha), Jindřich Láznička (hostinský Jelen), Doďa Pražský (sklářský dělník), Ladislav Janeček (komorník u Oboronských), Ada Karlovský (plukovník), Jaroslav Orlický (důstojník), Emanuel Hříbal (vlakvedoucí), Antonín Šolc (stařeček), Jaroslav Hladík (vojenský lékař), Věra Skálová (ošetřovatelka), Ema Gonicová (zpěvačka na kůru) Spol: Miroslav Rutte Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 17.11.1944 © Národní filmový archiv 
 
   Operní pěvkyně Jana Mirská, doprovázená sestřenicí Poldi, opouští Vídeň poté, co ji matka jejího šlechtického snoubence Franciho upozornila, že nedá souhlas k sňatku. Na cestě do Prahy se Jana ve vlaku seznámí s malířem Petrem Dominem. Mladá žena v jejich kupé začne mít porodní bolesti. Na nejbližší zastávce proto všichni tři s rodičkou vystoupí. Ujede jim však vlak. Jana se tak ocitne ve městě, odkud pocházela její matka, a rozhodne se zde nějaký čas zůstat. Zdrží se i malíř, Poldi se naopak vrátí do Vídně. Jana si svým půvabem podmaní obyvatele městečka a na jejich přání zpívá na májové mši. Spolu s ní má zpívat místní dívka Tonička, která Mirskou zbožňuje. Oblékne se však výstředně a když se jí všichni vysmějí, pokusí se o sebevraždu. Zoufalý Franci je mezitím zraněn v souboji. Jana, kterou Franciho matka odprosila, se vrací za snoubencem do Vídně.
   Jana Mirská, opera cantatrice, accompanied by her cousin Poldi, leaves Vienna after the mother of her aristocratic fiancé, Franci, has made it clear to her that she does not give her consent to the marriage. In the train on the way to Prague Jana meets the painter Petr Domin. A young woman begins to have birth pangs in their compartment. At the next stop, therefore, all accompany the woman in labour to the station house. However the train leaves without them. Jana finds herself in the town where her mother came from, and she decides to stay. The painter, too, decides the same. Poldi returns to Vienna. Jana captivates the residents of the town with her charm and at their wish she sings at the May Mass. A local girl who idolizes Mirská, Tonička, is going to sing with her. She dresses herself, however, exotically and when she becomes the object of derision, she attempts suicide. Meanwhile the desperate Franci is wounded in a duel and Jana, apologized to by his mother, returns to Vienna.