Hvězda z poslední štace  (Star from the Back of Beyond, The)
R: Jiří Slavíček V: Lucernafilm, 1939 VV: Václav Dražil N: Karel Steklý S: Karel Steklý K: Josef Střecha Hu: Jiří Fiala; archivní – Wolfgang Amadeus Mozart: převzatá Figarova svatba, Jiří Fiala: píseň Starý Noe hospodařil, Jiří Fiala: píseň Píseň loupežníků, píseň Peníze jsou pány světa, Jiří Fiala: píseň Jak to skončí medle, zvíte na divadle, František Škroup: píseň Vane větřík po lučinách /ze hry Fidlovačka/ T: Karel SteklýJosef Kajetán Tyl Zp: Adina MandlovásborFerenc FuturistaBedřich VeverkaFrantišek Filipovský Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Ludvík Veverka (divadelní ředitel Richard Šnajdr), Světla Svozilová (Hermína, Šnajdrova žena), Jan Pivec (herec Melichar), Karel Hradilák (herec Kalina), Jindřich Láznička (herec Volný), František Filipovský (herec Palička), Emilie Hráská (herečka Lásková), Václav Trégl (cedulář Jozífek), Milada Gampeová (majitelka krejčovství Agáta Kudějo), Adina Mandlová (Emilka, neteř Kudějové), František Černý (purkmistr v Bláhově Vencl Dlabolka), Jarmila Švabíková (Harpyje, Dlabolkova žena), Karel Černý (starý herec Purkrábek), Jindřich Plachta (vůdce loupežníků Černý Petr), Ferenc Futurista (loupežník), Eman Fiala (loupežník), Vojta Merten (loupežník), Ota Motyčka (loupežník), Vladimír Řepa (loupežník), Stanislav Neumann (loupežník), Jan W. Speerger (loupežník), Arnošt Mirský (nápověda Mikolášek), Jiřina Hladíková (dcera purkmistra Dlabolky), František Paul (sklepník Datlík), Bolek Prchal (podomek Vojta), Hrušínský Rudolf st. (velitel městské stráže), Němec Karel (2) (poštovní posel), Antonín Frič (hostinský v Postrachově), Frank Rose-Růžička (podomek v hospodě), Ferdinand Jarkovský (stráž městské brány) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 07.04.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Šnajdrova kočovná divadelní společnost přijede do Bláhova, aby se také tady pokusila o své štěstí. Herci se rozejdou po městě a snaží se získat místní honoraci pro návštěvu svého představení. Nejvděčnějšího návštěvníka objeví divadelní sluha Jozífek v dívce Emilce, která touží stát se herečkou. Jozífek jí slíbí malou roli. Večer se hraje drama, ale herci jsou natolik amatérští, že o komické situace není nouze. Během hry však dojde ke skandálu a purkmistr soubor z města vypoví. Emilka se hned rozhodne tajně opustit domov a utéci s herci. Ředitelova žena si sice nepřeje, aby Emilka hrála, ale dívka se nenechá odradit prvními komplikacemi. Jozífek si ji vezme pod svou ochranu a ona mu pomáhá ve všem, co je třeba. Všichni ji mají rádi, jen mladý herec Melichar si ji dobírá. Brzy mu však spadne hřebínek a dvojice se do sebe zamiluje. Na jedné štaci zmizí ředitel i se svou ženou a tak hrozí, že se soubor rozpadne. Emilka však vezme vše do svých rukou a divadlo zachrání.
   Šnajdr's itinerant theatre ensemble comes to Bláhov where they also attempt to find some luck. The actors disperse through the town and try to get the local dignitaries to come to their performance. The theatre's servant, Jozífek, discovers the most grateful visitor in the young girl Emilka who longs to became an actress. Jozífek promises her a small role. In the evening a drama is staged, but the actors are such amateurs that there is no dearth of comic situations. During the play, however, a scandal takes place and the burgomaster banishes the ensemble from the town. Emilka decides at once to secretly leave home and run off with the acting troupe. Though the director's wife does not want Emilka to act, the young girl does not let herself get discouraged by the first obstacles. Jozífek takes her under his wing and she helps him with everything that he must do. Everyone likes her, only the young actor Melichar kids her. He soon becomes crest-fallen and the couple fall in love with each other. At one stop the director disappears with his wife. Threatened with ruin by this the ensemble breaks up. Emilka, however, takes everything into her own hands and saves the theatre.