Hrdinný kapitán Korkorán  (Heroic Captain Korkorán, The)
R: Miroslav Cikán V: Elekta, 1934 VV: Kabelík Vladimír (výroba) N: Emil Artur Longen S: Jaroslav MottlMiroslav Cikán AR: Václav Dražil K: Václav Vích Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Kapitán Korkorán, Josef Dobeš: píseň Když jsem sloužil u maríny Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav Mottl Zp: Vlasta BurianSetleři Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Vlasta Burian (kapitán vltav. paroplavby Adam Kor), Jiřina Štěpničková (Irena Svobodová), Milada Smolíková (kantinská na parníku Broniková), Theodor Pištěk (majitel detektivního ústavu Dlouhý), Jaroslav Marvan (inspektor paroplavební společnosti), Světla Svozilová (pokojská v hotelu Kamila), Čeněk Šlégl (penzionovaný admirál Piacci), Helena Scharffová (Heda, Piacciho neteř), Ladislav Hemmer (tajemník paroplavební společnosti), Eman Fiala (topič Vojta), Josef Kotalík (ředitel paroplavební společnosti), Bohumil Mottl (letecký konstruktér Vláďa, syn Bro), Němec Karel (2) (portýr v hotelu), Karel Postranecký (strojník na parníku Balvan), Jan W. Speerger (plavčík), Josef Waltner (ředitel hotelu), F.X. Mlejnek (lodník Konstantin), Jan Marek (host v krčmě), Václav Menger (učitel), Josef Vošalík (krejčí), Věkoslav Satoria (lodník), Karel Šilhánek (úředník v lázeňské informační kanc), Alois Dvorský (host v lázních v noční košili), Antonín Holzinger (host v lázních), Nita Romanečová (host v lázních), Oldřich Kovář (host v lázních), Bohdan Lachman (host v lázních) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 24.08.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Kapitán pražské lodní společnosti Adam Korkorán žije svými sny o tom, jak velí zaoceánským lodím, i když ve skutečnosti jezdí jen s malým parníkem po Vltavě. Ředitelství společnosti s ním má stále problémy, a tak když Korkorán odmítá odchod do důchodu, pošle ho alespoň do lázní. Na nádraží v Poděbradech však sluha z nejdražšího lázeňského hotelu omylem odveze jeho kufr se zavazadly bohaté dámy. Tím se stane, že Korkorán je pokládán za korvetního kapitána a boháče. Korkorán, oslněný přepychem, se spřátelí s admirálem ve výslužbě a začne hrát hru s lázeňskými hosty i sám se sebou. Dokonce je vyhlášen nejoblíbenějším hostem sezóny. Když mu dojdou peníze, napíše své hospodyni, aby mu poslala všechny jeho úspory. Zděšená žena se rozhodne za Korkoránem jet, a tak vyjde pravda najevo. Zničený kapitán odjede domů a čeká na výpověď, ale ukáže se, že majitelem paroplavební společnosti je admirál ve výslužbě, jeho přítel z lázní. Korkorán je jmenován vrchním inspektorem a ožení se se svou hospodyní.
   Adam Korkorán, the captain of a Prague boat company, lives in his dreams of commanding ocean-going vessels although in reality he travels only with a small steamer along the Vltava. The company's director has continual problems with him, and therefore when Korkorán refuses to go into retirement he sends him at least to a spa. At the train station in Poděbrady, however, an attendant of the most expensive spa hotel mistakenly carries off his suitcase with the luggage of a wealthy lady. And so it happens that Korkorán is taken for the captain of a corvette and a wealthy man. The man, bedazzled by the luxury, makes friends with a retired admiral and begins to play-act with the spa guests and with himself. He is even proclaimed the most favourite guest of the season. When he runs low on money he writes his housekeeper to send him all of his savings. The fearful woman decides to go to Korkorán and thus the truth comes to light. The crushed captain goes home and waits for a dismissal notice from work, but it turns out that the owner of the company is his friend the admiral. Korkorán is named chief inspector and he marries his housekeeper.