Cestou křížovou  (Way of the Cross, The)
R: Jiří Slavíček V: Monopol, 1938 VV: Václav Dražil N: román Cestou křížovou S: Karel SteklýJaroslav Menčík AR: Gustav Straschnitz K: Josef Střecha Hu: Jiří Fiala; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Znám jednu dívku), Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Proč bychom se netěšili) Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Hana Vítová (Hanči Vachudová), František Kreuzmann (pijan Vachuda, Hančin otec), Zdeněk Štěpánek (farář Jiří), Jaroslav Průcha (strojník Staněk), Hermína Vojtová (Staňkova žena), Vladimír Šmeral (Ondřej, syn Staňkových), Jaroslav Marvan (ředitel velkostatku), Eman Fiala (holič Matěj Palma), Jiří Steimar (vikář), Ella Nollová (Hančina kmotra), Karel Kolár (starosta), Marie Ptáková (matka faráře Jiřího), Karel Černý (sedlák), Karel Postranecký (hostinský), Jindřich Fiala (vesničan), Emil Dlesk (vesničan), Karel Třešňák (vesničan), František Malý (vesničan), Marie Pilská (vesničanka), Nita Romanečová (vesničanka), Karel Máj (účetní Kořán), Vladimír Řepa (šafář), Josef Kotalík (důchodní na panství), Alois Dvorský (kostelník Fiala), Josef Vošalík (pokrývač Nechyba), Vladimír Jedlička (sirotek Toník Barták), Jan W. Speerger (houpačkář), Gabriel Hart (učitel), Václav Menger (sedlák Kalista), Arnošt Mirský Fo: 35 mm Ve: česká D: Monopol Pr: 15.04.1938 © Národní filmový archiv 
 
   V malé chodské vsi žijí lidé s každodenní starostí o živobytí. Mnozí jsou odkázáni na práci na velkostatku. Proti zdejším nedůstojným poměrům se dokáže vzepřít pouze farář Jiří, ale stejně se nedočká vděku, protože šafář štve vesničany proti němu. Na panském pracuje také strojník Staněk, jehož syn Ondřej studuje na gymnáziu. Chlapec by rád pokračoval v Praze ve studiu práv a je velmi zaskočen matčiným přáním, aby se stal knězem. Matka spoléhá na faráře, že Ondřejovi domluví. Jiří byl však kdysi ve stejné situaci, a tak ví, jak těžké je dobře vykonávat poslání, které si člověk sám nezvolí. Navíc Ondřej má rád Hanči Vachudovou a rád by ji jednou viděl po svém boku. Mladík na chvíli uvěří zlým pomluvám a na Hanči zanevře. Ta zjistí, že bude matkou, otce však neprozradí. Nešťastnice se ujme farář, čímž ves získá důvod k žádosti o jeho přeložení. Při posledním kázání se sejde celá ves a Ondřej, pohnutý stejně jako ostatní farářovými slovy, přivede Hanči a tak se přizná veřejně k otcovství.
   In a small village in Chodsko the people have a day-to-day struggle to make ends meet. Many have resorted to working on a large estate. Only the parish priest Jiří stands up in protest against their undignified lot. But he receives no thanks for this because the steward stirs up the villagers against him. The mechanic Staněk also works on the estate. His son Ondřej wants to go to Prague to study law but is frustrated by his mother's wish that he enter the priesthood. His mother is relying on the priest to talk her son round. But Jiří himself was in the same position once and knows it is hard to carry out a profession one has not entered willingly. What's more, Ondřej is very fond of Hanča Vachudová and would like one day to marry her. But Ondřej believes the evil gossip he hears and renounces her angrily. She discovers she is pregnant but does not tell her father. The priest takes the unfortunate girl in, but this gives the villagers a reason to request his transfer to another parish. At his last sermon all the parishioners gather and Ondřej is swayed by the priest's words, as the whole congregation is, and he vows to marry Hanča, and so he confesses to be the father of Hanča's child.