Životem vedla je láska  (Love Led Them Through Life)
R: Josef Rovenský V: Bratři Deglové, 1928 N: román Životem vedla je láska S: Martin FričJosef Rovenský K: Karel Degl Arch: Vilém Rittershain H: Suzanne Marwille (Helena Šimková), Jan W. Speerger (bankéř Petr Ledenka), Robert Ford (Ledenkův společník Vilém Resler), Anita Janová (Tonička Svátková), Josef Rovenský (harmonikář děda Kuděj), Václav Pecián (kaprál Brousek, milý Toničky), Máňa Ženíšková (Helenina dcera Evička), Jaro Hykman (kamelot Frantík, Eviččin milý), Jiří Hron (voják), Emilie Nitschová (paní domácí), Hermína Vojtová (Toniččina sousedka), Jaroslav Vávra (první rekrut), Anna Opplová (matka prvního rekruta), Rudolf Stahl (druhý rekrut), Vladimír Smíchovský (majitel půjčovny loděk), Jindřich Plachta (komorník), Helena Zmatlíková (děvčátko u dědy Kuděje) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 28.11.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Helena a Tonička přišly hledat štěstí do Prahy. Helena získá místo sekretářky u bankéře Petra Ledenky, Tonička pracuje jako posluhovačka. Petr se do Heleny zamiluje a Tonička se sblíží s kaprálem. Helena čeká dítě. Začíná však válka a Petr musí narukovat. Podnik svěří svému příteli Vilému Reslerovi a odchází na frontu. Helena své mateřství tají, aby nepřišla o místo. O její dceru Evičku se stará Tonička. Toničku srazí auto a osamělého dítěte se ujme starý harmonikář. Helena po Evičce marně pátrá. Odejde od Reslera, který se ji pokouší svést, a pracuje v sirotčinci. Dospívající Eva se sblíží s kamelotem Frantíkem a z lásky mu daruje prsten s monogramem, který v dětství dostala od matky. Helena prsten náhodně pozná a spolu s Petrem Evu vyhledá. Do svého domu vezmou i starého harmonikáře, který jejich dceru vychoval.
   Helena and Tonička have come to Prague to find happiness. Helena acquires the position of secretary for the banker Petr Ledenka, Tonička works as a cleaning lady. Petr falls in love with Helena and Tonička befriends a coporal. Helena is expecting a baby but the War begins and Petr has to join up. He entrusts his company with his friend Vilém Resler and he leaves for the front. Helena keeps her motherhood a secret so that she doesn't lose her job. Tonička looks after her daughter Evička. Tonička is knocked down by a car and an old accordion player takes in the child. Helena searches in vain for Evička. She leaves Resler, who had tried to seduce her, and goes to work in an orphage. The adolescent Eva befriends the news vendor Frantík and demonstrates her love by giving him a ring with a monogram inscribed on it which she had received from her mother when she was a child. Helena, quite by chance, recognises the ring and goes with Petr to look for Eva. The accordion player who had brought up their daughter is finally welcomed into their home.