Mareš, M.
1968 – Zločin v šantánu (H - muž v černém)