Teisingerová
1963 – Zlaté kapradí (H - dcera hostinského)