Boubelík, Zdeněk
1965 – Zlatá reneta (H - zřízenec pohřebního ústavu)