Tomanová, N.
1961 – Zbabělec (H - Milka, rychtářova dcera)