Faicová, Vlasta
1963 – Začít znova (H - brigádnice Milada)