Foltýn, M.
1970 – Valerie a týden divů (H - mrskač)