Dolejšová, Magda
1969 – Utrpení mladého Boháčka (H - trampka Máňa)