Janíková, Eva
1968 – Zločin v šantánu (AR)
1967 – Údolí včel (Spol)