Freiman, Otto
1970 – Tvář pod maskou (H - hudebník)