Brochová, J.
1966 – Transit Carlsbad (H - šatnářka)