Grúberová Zdena [dab]
1969 – Touha zvaná Anada (H - hlas Zuzky)