Dravić, Milena
1969 – Touha zvaná Anada (H - Zuzka, Gabayova žena)