Cimický Jiří [dab]
1969 – Tělo Diany (H - hlas kluka v projekční kanceláři)