Innemannová, Anna
1969 – Svatej z Krejcárku (H - Irena)