Czajczyková, Andrea
1969 – Svatej z Krejcárku (H - Magdina dcera)