Fajglová, Marie
1970 – Svatá hříšnice (H - členka vznešené společnosti)