Führbacher, L.
1970 – Svatá hříšnice (H - člen vznešené společnosti)