Bezdíček, Miroslav
1967 – Stud (H - Standa Hromek, Pánkův bývalý spolu)