Joseph, Maika
1965 – Strašná žena (H - posluhovačka)