Besendahl, Maria
1965 – Strašná žena (H - domovnice)