Schröder, Karin
1965 – Strašná žena (H - Alena Pokorná)