Divín, Karol
1965 – Strašná žena (H - svůdce-diplomat)