Divínová, Olga
1965 – Strašná žena (H - Eva, Novákova žena)