Braunschläger Zdeněk [dab]
1963 – Strach (H - hlas Ondráše)
1962 – Zelené obzory (H - hlas inženýra)