Dvořáčková, J.
1964 – Starci na chmelu (H - brigádnice)