Ahmed, M.A.
1961 – Smrt na Cukrovém ostrově (H - tanečník)