Doudová, B.
1965 – 7 zabitých (H - Doudová, kastelánka na Konopišti)